Beleidsplan

Uitgangspunten:
–  Voortkomend uit een initiatief van de Rooms Katholieke Kerk in Arnhem, door de oprichting van de Gelderse Spaarbank van 1899, heeft de geloofsgemeenschap van deze kerk prioriteit bij schenkingen (sector 1). Daarnaast komen in aanmerking voor schenkingen: noden van andere geloofsgemeenschappen en van sociale en/of  culturele instellingen (sector 2) ,  van onderwijsinstellingen/activiteiten (sector 3) , alles voor zover in Arnhem of directe omgeving, alsook noden van activiteiten in de 2e en 3e wereld (sector 4), voor zover er een reële band met personen in Arnhem bestaat. In principe wordt daarbij een verdeelsleutel van 25% per sector gehanteerd, waarbij afwijking mogelijk is.
–  Particulieren vormen geen doelgroep voor schenkingen.

Youth For Christ, een van de doelen waaraan Arnhemse Stichting Bijzondere Noden schenkt.

Youth For Christ, een van de doelen waaraan Arnhemse Stichting Bijzondere Noden schenkt.

Het volgende beleid voor de stichting is vastgesteld bij besluit van 8 november 2013:

–  Het in 1968 bij de oprichting van de stichting gevormde kapitaal dient in stand te blijven met inachtneming van de jaarlijkse inflatie.
–  Gelet op het huidig rendement van het kapitaal inclusief huurinkomsten, wordt bepaald dat voor schenkingen per jaar € 100.000.- tot € 120.000.- beschikbaar is.
–  Indien het rendement wijzigt, kan het bestuur tot wijziging van het uit te geven bedrag besluiten.
–  Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en portefeuillehouder onroerend goed) is door het algemeen bestuur gemachtigd aanvragen te honereren tot een maximum van € 2500.- per half jaar.
–  Voor het regulier onderhoud van het onroerend goed van de stichting is de portefeuillehouder gemachtigd na instemming van de overige DB-leden een bedrag van maximaal € 5000.- per jaar te besteden.
–  Voor de beleggingen die zijn ondergebracht bij van Lanschot Bankiers is een beleggingsstatuut vastgesteld dat geldt als norm daarvoor.